Welkom bij Metis Bewind & Executele

 

De meeste mensen beheren zelf hun eigen vermogen. Dat is logisch, want het is een hoogst persoonlijk goed. Helaas zijn sommige mensen daartoe niet (meer) in staat. Gelukkig zijn er in dit kader passende voorzieningen, waaronder het beschermingsbewind. Dit houdt in dat een bewindvoerder de goederen en gelden van iemand gaat beheren. In beginsel kan uw partner of een ander familielid de bewindvoering op zich nemen. Indien u dit liever overlaat aan een professionele bewindvoerder, kunt u bij ons terecht. Daarnaast bieden wij onder andere diensten aan op het gebied van testamentaire bewindvoering en het afwikkelen van nalatenschappen en boedels. Lees meer.

Nieuws

Bewindvoerder van familielid

Het is niet altijd eenvoudig om bewindvoerder te zijn van een familielid.  Een 41-jarige vrouw uit Bellingwolde was bewindvoerder van haar vriend en vond het lastig om nee te zeggen zodra haar vriend kwam vragen voor nieuwe computergames of geld voor zijn hobby. Uiteindelijk wist mevrouw ook nog haar eigen kosten te betalen met het […]

23 februari 2015 15:37

Strengere eisen aan bewindvoerder

Sinds medio 2014 wordt er in Nederland strengere kwaliteitseisen gesteld aan beschermingsbewindvoerders.  In het ‘Besluit kwaliteitseisen curatoren, beschermingsbewindvoerders en mentoren’ staan deze eisen opgenomen, waarvan de meest belangrijkste zijn: – Verklaring Omtrent Gedrag (VOG); – Klachtenregeling; – Beroepsaansprakelijkheidsverzekering; – Opleidingseisen (minimaal HBO).   Met behulp van deze kwaliteitseisen is het beroep van beschermingsbewindvoerder beter beschermd! […]

9 februari 2015 14:27