Klachten

Indien u klachten heeft over onze dienstverlening, kunt u deze bij ons kenbaar maken middels onderstaand klachtenformulier.

 

Wij streven ernaar om uw klacht zo spoedig mogelijk in behandeling te nemen. Uw klacht zal vertrouwelijk worden behandeld.

 

KLACHTENFORMULIER