Doelstelling

Steeds vaker blijkt er behoefte aan enige vorm van bewindvoering. Om aan deze behoefte te kunnen voldoen heeft Metis Notarissen in het voorjaar van 2012 een stichting opgericht, ‘Stichting Bewind en Executele Metis Notarissen’. Wij willen mensen voorzien van professionele en betrouwbare bewindvoering.

 

Bij de oprichting van de stichting hebben we ons een aantal doelstellingen gesteld:

– Optreden als bewindvoerder in de zin van meerderjarigenbewind;

– Optreden als testamentair bewindvoerder;

– Optreden als executeur;

– Optreden als vereffenaar;

– Verzorgen van inkomensbeheer voor derden;

– Het afwikkelen van nalatenschappen en boedels.