Metis Bewind en Executele

Modele te shamijave

20 februari 2019 16:52

Al Amiri Mori pjesë në DISA sesione të Forumit Ekonomik Botëror në Davos, i Cili diskutoi MBI të ardhmen e qeverisjes në botën arabe dhe ambiciet e Misionit të Shpresës së Marsit në Emiratet e Bashkuara arabe, misioni i parë Arab për të eksploruar planetin e KUQ. Davos, 22 Janar-ne qytetin e bukur dhe të “bardhe” te Zvicres te mbuluar nga Bora po zhvilohen punimet e Forumi Boteror Ekonomik ne Davos ku po marin po prezentojne qindra delegacikone nga Mabre Bota., N emesin e 300 pjesemarresve po marrin Pesje Edhe femra musliomane nga Mabre Bota VEQ asaj Ngha Bota arabe Edhe evopiane dhe nga ballkani. Ne Mesin e Tyre ne salle verhehn Edhe qindra femra muslimane, me shamija te cilat ne “sajfen” e pare, po sfitodojnë meshkujt gjate debateve ne Furumin Boteror Ekonomik ne Davos te Zvcrës. Rrethanat e vështira politike gjatë viteve ́ 60 dhe ATO familjare më pas, kanë lënë gjurmë të pashlyeshme në poezitë e TIJ. Vdekja e të birit, Lumit, rezultoi me veprën më të bukur të TIJ Gjer më sot, Lum Lumi. Tema për WEF të këtij viti është mundësitë dhe sfidat e paraqitura nga Revolucioni i katërt Industrial. Botën e Vet poetike Poeti e artikulon përmes një Sistemi figurativ të konsoliduar (veçanërisht me simbolin dhe metaforën) dhe me një shkallë Mjaft të lartë ndjeshmërie. Poezia e TIJ është epitomë e hermetizmit ku metaforat përbëhen nga DISA nivele dhe Nën-nivele kuptimore. Manifestimi i kësaj forme poetike u bë i domosdoshëm për Poetin, sepse i shërbeu si mburojë kundër sulmeve ndaj ish-pushtetit serbe në Kosovë. Pas Pavarësisë së Kosovës, Poezia e TIJ rifitoi lirizmin dhe ndjenjën poetike, por PA mundur të dalë krejtësisht nga Stili i ngjeshur Tradicional Shqiptar.

Vargjet janě shkëputur nga poemthi Lirik Hija e Tokës, të cilin Ali Podrimja e shkroi në vitin 1960, Kur Ishte gjimnazist. Një vit më pas, më 1961, Ali Podrimja botoi përmbledhjen e parë me vargje elegjiake Thirrje. Më pas vijnë përmbledhjet Shamijat e përshëndetjeve (1963), Dhimbë e bukur (1967), Sampo (1969), Torzo (1971) ETJ., Deri në veprën e TIJ mjeshtërore Lum, Lumi, (1982), që shënoi një kthesë në poezinë bashkëkohore kosovare. Kjo Mund të bëhet Duke investuar në kërkimin shkencor, Duke përmirësuar standardet e jetesës dhe Duke ofruar kushte që do të motivojnë zbulime revolucionare shkencore që do t`i shërbejnë njerëzimit dhe do të pasurojnë shkencat, njohuritë dhe teknologjinë, shtoi al Amiri. Poezia e TIJ ka bërë që Poezia Shqiptare në tërësi të respektohet në të Errësira trojet Shqiptare, si dhe të përkthehet në shumë gjuhë të huaja. Vargu i Podrimjës karakterizohet nga thjeshtësia, Rima e padukshme, dhe simbolet e papritura. Ali Podrimja u Lind më 28 Gusht, 1942 në Gjakovë, Kosovë, në kohë lufte e rrethanash aspak të volitshme dhe PATI një fëmijëri Mjaft të vështirë. Ali Podrimja është Autor i më shumë se dhjetë vëllimeve me poezi dhe mbahet sot nga Kritika si përfaqësuesi më Tipik i poezisë së sotme Shqiptare dhe si një poète me Emër dhe në shkallë ndërkombëtare.